O gminie

Gmina Gorzków geograficznie leży na terenie Wyniosłości Giełczewskiej (będącej częścią Wyżyny Lubelskiej).

Najwyższe wzniesienia to wzgórza o wysokości: 295 m n.p.m. przy trasie Chorupnik - Rudnik, 290 m n.p.m., w miejscowości Olesin, 285 m n.p.m., w miejscowości Felicjan, 278 m n.p.m. w miejscowości Góry, 274 m n.p.m. w miejscowości Baranica, 269 m n.p.m., w miejscowości Piaski Szlacheckie.

Powierzchnia Gminy wynosi 96 km2. Mieszka na tym terenie 3 760 osoby. Pod względem administracyjnym gmina Gorzków wchodzi w skład powiatu krasnostawskiego w województwie lubelskim.

Teren jest słabo zurbanizowany o niskim potencjale sieci osadniczej. Lesistość wynosi 10,1%. Dominują miejscowości poniżej 200 mieszkańców. Cechą charakterystyczną jest skupienie zabudowy wzdłuż rzeki Żółkiewki oraz traktów komunikacyjnych, co przyczyniło się do pasmowego układu jednostek osadniczych.

Ośrodkiem centralnym jest Gorzków-Osada, który zachował charakter małego miasteczka, zarówno w układzie przestrzennym, jak i pełnionych funkcjach.

(+84) 683 81 56

Sekretariat Urzędu Gminy Gorzków.


gmina@gorzkow.eu

Główny adres e-mail do gminy Gorzków.


         

ul. Główna 9

22-315 Gorzków-Osada