Na własne konto

Gmina Gorzków uczestniczy w realizacji projektu „Na własne konto”.  Jest to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

W ramach programu 18 uczniów z Gimnazjum w Gorzkowie bierze udział w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii w okresie jednego tygodnia ferii zimowych. Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczniowie poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. W ramach zajęć zaplanowane są dwie wizyty studyjne: do banku w Krasnymstawie oraz dużego przedsiębiorstwa w Zamościu. 

Podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pod kierunkiem nauczyciela pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

View the embedded image gallery online at:
http://gorzkowskie.pl/kultura#sigFreeId6675c2547c

Badanie Lokalnym Indeksem Współpracy

W dniu 10.07.2014 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie przy ul. Nadrzecznej 4 odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Gorzków (pracowników samorządowych), organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych mieszkańców gminy Gorzków.  W spotkaniu uczestniczył również Pan Marek Kasprzak Wójt Gminy Gorzków. Celem spotkania było badanie Lokalnym Indeksem Współpracy, jakości współpracy samorządu z mieszkańcami i przedstawicielami NGO. Spotkanie prowadził Pan Zenon Kosiński.  Wyniki badań zostaną opublikowane na zakończenie realizacji projektu „Diagnozuj Debatuj Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego”.

View the embedded image gallery online at:
http://gorzkowskie.pl/kultura#sigFreeId3aead89000

Dożynki w Gorzkowie w 2013 r.

Projekt pod nazwą: „Festyn rodzinny - świątecznie i dożynkowo w Gorzkowie” miał na celu integrację społeczności lokalnej i wzrost zaangażowania w życie kulturalne wspólnoty poprzez promocje lokalnych walorów i endogennej kultury wiejskiej. Do celów szczegółowych projektu należały:

  • Prezentacja dziedzictwa kulturowego polskiej wsi
  • Przedstawienie dorobku artystycznego zespołów działających przy Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie oraz na terenie LGD "Krasnystaw Plus"
  • Promocja Gminy, funduszy europejskich, zwłaszcza programu "LEADER".

Zasadniczym elementem wydarzenia były obchody dożynkowe. Uroczystości miały religijny i ludowy charakter. Rozpoczęła je dziękczynna msza w kościele parafialnym św. Stanisława BM w Gorzkowie, gdzie zostały wniesione i poświęcone wieńce dożynkowe przygotowane przez zespoły mieszkańców z poszczególnych wsi z terenu gminy Gorzków. Po uroczystościach religijnych orszak dożynkowy przeniósł się na boisko gminne, gdzie odbyła się plenerowa inscenizacja. Imprezę otworzyła część wieńcowo-chlebowa z prezentacją wieńców, darów natury, przyśpiewkami ludowymi i obrzędem dzielenia chlebem, zainicjowanym przez starostę i starościnę dożynek. Drugą część imprezy stanowił festyn ludowy: prezentacja zespołów muzycznych, rozstrzygnięcia konkursów, wystawa kulinarna, poczęstunek oraz zabawa integracyjna dla wszystkich uczestników imprezy. W późnych godzinach wieczornych odbyła się plenerowa zabawa taneczna przy muzyce zespołów disco-polo. Obok sceny zorganizowano wystawę wieńców i kiermasz kulinarny, prezentujący tradycyjne dla podregionu produkty oparte na bazie naturalnych surowców (wędliny, przetwory, miody, pieczywo, ciasta i potrawy wiejskie) z możliwością ogólnodostępnej degustacji. Zostały wyróżnione najciekawsze stoiska i wyroby kulinarne. (12 nagród). Nastąpiło również rozstrzygnięcie organizowanego corocznie konkursu na najpiękniejszy przydomowy ogród w Gminie Gorzków (5 nagród). Docelowa grupa odbiorców projektu to mieszkańcy gminy Gorzków, mieszkańcy gminy ościennych z terenu LGD "Krasnystaw Plus", turyści i zaproszenie goście. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.

View the embedded image gallery online at:
http://gorzkowskie.pl/kultura#sigFreeIdf10d5fbe53

(+84) 683 81 56

Sekretariat Urzędu Gminy Gorzków.


gmina@gorzkow.eu

Główny adres e-mail do gminy Gorzków.


         

ul. Główna 9

22-315 Gorzków-Osada