Strona główna

Budowa infrastruktury sportowej na boisku w Gorzkowie-Osadzie Etap I.

 

Projekt: „Budowa infrastruktury sportowej na boisku w Gorzkowie-Osadzie Etap I.” realizowany był przez Gminę Gorzków w okresie do dnia 06-02-2014 do dnia 29-09-2014 r. na podstawie umowy nr 00531-6930-UM0330644/13 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego. Celem projektu jest rozwój rekreacji i kultury fizycznej oraz aktywizacja ludności  poprzez budowę infrastruktury sportowej na istniejącym boisku gminnym w Gorzkowie-Osadzie. Z obiektu korzysta klub sportowy GKS Zryw Gorzków, odbywają się tam również imprezy rekreacyjne: festyny, pikniki i zawody strażackie. Zakres robót budowlanych obejmował: trybuny dla 150 osób, miejsca zadaszone dla zawodników (kabiny) 2x13 miejsc, ogrodzenie (wys. 4 m.) - 76 m. i piłkochwyt (wys. 4 m) – 30 m., montaż bram rozwieranych i furtki, chodnik z kostki brukowej – 438 m2. Wartość całkowita projektu wynosi: 153 995, 54 zł, a wartość przyznanej pomocy 50 000, 00 zł. Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". 


Wirtualny spacer. Otwórz

 

Szlak Jana III Sobieskiego

Zdobądź się na przygodę!

Celem bezpośrednim projektu jest podpisanie przez 50 podmiotów z Polski i z Ukrainy porozumienia o współpracy transgranicznej organizowanej wokół dziedzictwa Sobieskiego.

(+84) 683 81 56

Sekretariat Urzędu Gminy Gorzków.


gmina@gorzkow.eu

Główny adres e-mail do gminy Gorzków.


         

ul. Główna 9

22-315 Gorzków-Osada