Strona główna

Umowa na przebudowę zbiornika retencyjnego w Gorzkowie podpisana

Wójt Gminy Gorzków informuje, że w dniu 09.09.2014 r. nastąpiło zawarcie umowy na realizację zdania „Przebudowa zbiornika retencyjnego Gorzków”. Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum:

 1. KOPAX” Zmechanizowane Roboty Ziemne Usługi Transportowe Artur Garnuszek, 27-660 Koprzywnica, Błonie 70 - Lider
 2. Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemiaszek, Antoni Gancarz, 27-600 Sandomierz, ul. Mostowa 2,– Partner

Wartość umowy wynosi 648 994, 44 zł. brutto. Termin realizacji przewidziany jest do dnia 30 czerwca 2015 r.

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

 • wykoszenie porostów ze skarp i korony grobli – 1130 m2,
 • mechaniczne wykoszenie porostów twardych wraz z ich usunięciem – trzcina z powierzchni 73080 m2,
 • rozbiórka umocnień z kiszek faszynowych Ø 25 cm wraz z ich usunięciem – 850 mb,
 • rowkowanie istniejących grobli pod nasyp – 14 000 m2,
 • wykop koparkami rowów dennych dla celów technologicznych – 3050m3,
 • wykop gruntu z czaszy zbiornika spycharkami – 51 619 m3,
 • przemieszczanie gruntu spycharkami z wbudowaniem w groble – 24 682 m3,
 • przemieszczanie gruntu z rozbudową istniejących dwóch wysp i wykonaniem dwóch nowych w części zachodniej zbiornika - 27 000 m3,
 • umocnienie skarp biowłókniną – 5 880 m2
 • umocnienie stopy skarp kiszką faszynową – 1 470 mb
 • umocnienie biologiczne skarp – humusowanie i obsiew traw – 26450 m2,
 • remont budowli piętrzącej i wylot do rzeki Żółkiewki poprzez rozbiórkę istniejącego rurociągu i studni betonowej oraz ułożenie nowego rurociągu z rur PCV Ø 300 na ruszcie drewnianym – 230 mb
 • budowle na rurociągu – studnia przyłączeniowa z PEHD Ø 1500 – 1 szt.; studnia rewizyjna Ø 800 szt. 4, przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu mineralnym śr 60 cm o dł. rurociągu 1 m., wylot dokowy typu drogowego Ø 500 – szt. 1.

 

Wirtualny spacer. Otwórz

 

Szlak Jana III Sobieskiego

Zdobądź się na przygodę!

Celem bezpośrednim projektu jest podpisanie przez 50 podmiotów z Polski i z Ukrainy porozumienia o współpracy transgranicznej organizowanej wokół dziedzictwa Sobieskiego.

(+84) 683 81 56

Sekretariat Urzędu Gminy Gorzków.


gmina@gorzkow.eu

Główny adres e-mail do gminy Gorzków.


         

ul. Główna 9

22-315 Gorzków-Osada