Strona główna

Święto Chleba w Gorzkowie

W dniu 15.08.2014 r. na boisku gminnym w Gorzkowie-Osadzie odbyła się impreza rekreacyjna pod nazwą: „Święto Chleba w Gorzkowie jako forma aktywizacji społecznej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 4 Leader,  w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Małe projekty"

Nadrzędnym celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej i wzrost zaangażowania w życie kulturalne wspólnoty.

Wśród celów szczegółowych należy wymienić: 

  1. Prezentacja dziedzictwa kulturowego polskiej wsi
  2. Przedstawienie dorobku artystycznego zespołów działających przy Centrum Społeczno-Kulturalnym w  Gorzkowie Osadzie oraz na terenie LGD "Krasnystaw Plus"
  3. Promocja gminy, funduszy europejskich, zwłaszcza programu "Leader".

Imprezę rozpoczął korowód, który  prowadziła Orkiestra Dęta z Izbicy i  zespoły ludowe z Gorzkowa. W korowodzie uczestniczyli przedstawiciele 10 wiosek :Antoniówki, Bogusława, Chorupnika, Czystej Dębiny, Felicjana, Gorzkowa Wsi , Wielkopola , Wielobyczy ,Wiśniowa i Zamostka, starostowie, władze, radni , sołtysi i wszyscy zgromadzeni. Święto Chleba na boisku sportowym rozpoczęto uroczystą dziękczynną Mszą Świętą. Odprawili ją Proboszcz Krzysztof Adamowski i Wikariusz Marcin Smalec .Po Mszy Świętej odbył się obrzęd wieńcowo- chlebowy z udziałem zespołów z Centrum Społeczno – Kulturalnego : Kapeli Ludowej, Żeńskiego Zespołu Wokalnego pod opieką Dariusza Polichy. Ludowego Zespołu Tanecznego ze Szkoły Podstawowej w Gorzkowie z opiekunem Ewą Nieścior, Starostów dożynkowych ,Wójta i Skarbnika Gminy.                                                                          
         W wystąpieniach okolicznościowych Pan Marek Kasprzak Wójt Gminy Gorzków powitał wszystkich zebranych .Głos zabierali również Wicemarszałek Województwa Michał Cholewa oraz Starosta Krasnostawski Janusz Szpak. Część artystyczną uświetniły zespoły :Orkiestra Dęta z Izbicy , dzieci i młodzież z Centrum Społeczno – Kulturalnego w Gorzkowie ,solista Sławomir Stasieczek, Zespół „Arabeska” z Mircza , Zespół „Jambo Africa”. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z udziałem zespołów: Revelka, Meffis i No Name. W Święcie Chleba w Gorzkowie uczestniczyli liczni wystawcy z Gorzkowa i okolic: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej , przedstawiciele Szlaku Jana III Sobieskiego KSM z Gorzkowa , Koło Łowieckie „Sarna” nr 81 z Gorzkowa ,Zespoły Kulinarne z Gorzkowa i Izbicy , Polski Związek Pszczelarzy z Krasnegostawu , Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Krasnymstawie, KRUS w Krasnymstawie ,Joanna Mojko z Wielkopola, Teresa Nowak z gm .Krasnystaw , wystawcy z Rudnika n./Sanem i wielu innych. Na imprezie nie zabrakło dodatkowych atrakcji dla dzieci i dorosłych – zjeżdżalnie , loty cukierkowe na paralotni.

Wirtualny spacer. Otwórz

 

Szlak Jana III Sobieskiego

Zdobądź się na przygodę!

Celem bezpośrednim projektu jest podpisanie przez 50 podmiotów z Polski i z Ukrainy porozumienia o współpracy transgranicznej organizowanej wokół dziedzictwa Sobieskiego.

(+84) 683 81 56

Sekretariat Urzędu Gminy Gorzków.


gmina@gorzkow.eu

Główny adres e-mail do gminy Gorzków.


         

ul. Główna 9

22-315 Gorzków-Osada